Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

5 Unexpected New Ways To Wear Pearls (And Other Under The Sea-Inspired Goodness), Courtesy of Chanel: glamour.com

5 Unexpected New Ways To Wear Pearls (And Other Under The Sea-Inspired Goodness), Courtesy of Chanel: glamour.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου